Pogoji poslovanja

Kaj urejajo pogoji poslovanja?

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.bumbar.si (v nadaljevanju Pogoji poslovanja), objavljeni na spletni strani www.bumbar.si podjetja Bumbar,družba za gostinstvo in turizem d.o.o., Miklavčeva ulica 5, 2000 Maribor, so osnovni dokument, ki ureja razmerja med naključnimi obiskovalci in uporabniki spletne strani www.bumbar.si in podjetjem Bumbar,družba za gostinstvo in turizem d.o.o., Miklavčeva ulica 5, 2000 Maribor, ki je lastnik in skrbnik spletne strani www.bumbar.si (v nadaljevanju Lastnik).

 

Pogoji poslovanja  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in ostalo zakonodajo za področje poslovanja Lastnika. Sestavni deli Pogojev poslovanja so  Izjava o varstvu osebnih podatkov, Izjava o zagotavljanju primernosti vsebine in Pravno obvestilo o avtorskih pravicah, čeprav so oblikovani kot samostojen dokument.

 

Za koga in kdaj veljajo pogoji poslovanja?

Pogoji poslovanja veljajo tako za naključne obiskovalce kot uporabnike spletne strani www.bumbar.si in Lastnika.Naključni obiskovalec je vsaka oseba, ki vstopi na spletno stran www.bumbar.si. Naključni obiskovalec postane Uporabnik spletne strani www.bumbar.si v trenutku, ko začne uporabljati spletno stran www.bumbar.si za svoje namene in potrebe. Uporabnik je z vidika Lastnika samo tista fizična oseba, ki  uporablja spletno stran zase, v svojem imenu in za svoj račun, ali za otroke, katerim je zakoniti zastopnik, v njihovem imenu in za svoj račun. Kot Uporabnik ne more nastopati  oseba, ki ravna v imenu in na račun tretje strani.

 

Pogoji poslovanja veljajo pri vseh pravnih odnosih med Uporabnikom in Lastnikom. Z uporabo storitev na spletni strani www.bumbar.si  Uporabnik soglaša, da je  seznanjen  in se strinja z vsemi določili teh Pogojev poslovanja v celoti. V kolikor se s temi Pogoji poslovanja ne strinja, ni možna uporaba spletne strani www.bumbar.si oziroma  Lastnik Uporabniku njeno uporabo odsvetuje. Z  njeno uporabo Uporabnik samodejno sprejme te Pogoje poslovanja.

 

Kako je z veljavnostjo pogojev  poslovanja?

Navedeni Pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku na spletni strani www.bumbar.si.  Navedeni Pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se Uporabniku predlaga, da jih prebere ob vsaki uporabi spletne strani www.bumbar.si, predvsem pa takrat, kadar posreduje kontaktne podatke Lastniku ali uporabi spletno stran www.bumbar.si za objavo materialov, ki so lastnina Uporabnika. Vsaka verzija Pogojev poslovanja je posebej datirana. Lastnik si pridržuje pravico, da te Pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

Kakšen je namen spletnega mesta www.bumbar.si?

Spletno mesto www.bumbar.si  je vzpostavljeno z namenom trženja storitev Lastnika, obveščanja o vseh dogodkih, ki se bodo, se ali so se dogajali v okviru izvajanja dejavnosti Lastnika, objavljanja slikovnega in drugega materiala, povezanega z izvedbo teh dogodkov s strani Lastnika, objavljanja materialov Uporabnikov, ki so povezani z izvedbo dogodkov Lastnika in ponujanja vsebin za otroke, katerih namen je igra in zabava otrok. Lastnik uporablja za marketinške namene pridobljen material (slikovni in drugi) izključno na spletni strani www.bumbar.si ali na strani Lastnika na družbenem omrežju Facebook.

 

Uporabnik lahko uporablja spletno stran www.bumbar.si za posredovanje ali pridobivanje informacij v zvezi z aktivnostmi Lastnika, ki so objavljene na spletni strani www.bumbar.si ali s prostovoljnim objavljanjem različnih gradiv ali materiala (slike, besedila, itd.), ki so lastnina Uporabnika, na spletni strani www.bumbar.si. Uporabnik lahko pridobiva informacije s strani Lastnika preko telefona ali elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Podrobno je naveden kontakt v okviru vsebine spletne strani.

 

Zaveza Uporabnika glede objave vsebin

Uporabnik se zaveže z uporabo spletne strani www.bumbar.si, da:

a)  storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali  dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo

b)   v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja

c)  ne bo komuniciral z drugimi Uporabniki v imenu tretjih oseb in ne bo nadlegoval drugih Uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo

d)   storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh Pogojih poslovanja

e)   ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe

f)    ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih Uporabnikov

g)   ne bo kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani www.bumbar.si

 

Pravica Lastnika do zavrnitve objave materiala

Lastnik ima pravico zavrniti objavo materiala (slikovnega in drugega materiala) na spletni strani www.bumbar.si brez vsake obveze pojasnila, zakaj je zavrnil objavo materiala. Lastnik mora načelno potrditi objavo vsega materiala, ki se objavi na spletni strani www.bumbar.si.

 

Izvzem odgovornosti Lastnika

1.    Lastnik ne daje nobenih zagotovil, da bo uporaba spletne strani www.bumbar.si , vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim        materialom ter storitvami, zadovoljila potrebe, pričakovanja, želje in interese naključnega obiskovalca ali Uporabnika.

2.  Lastnik prav tako ne zagotavlja in ne prevzema nobene odgovornosti za nadaljnjo distribucijo slikovnega ali drugega materiala, objavljenega na spletni strani www.bumbar.si, s strani tretje osebe, naj gre za material Lastnika samega ali Uporabnika. Lastnik v okviru teh Pogojev poslovanja zagotavlja, da sam v nobenem primeru ne bo posredoval ali distribuiral materiala, ki je bil objavljen s strani Uporabnika na spletni strani www.bumbar.si.

3.    Uporaba spletne strani www.bumbar.si je v celoti in izključno odgovornost vsakega naključnega obiskovalca in Uporabnika. Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo neposredno ali posredno škodo pri uporabi spletne strani www.bumbar.si, kot tudi ne za nastale stroške, ki bi nastali pri katerikoli obliki uporabe spletne strani www.bumbar.si

4.   Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, povezano z dostopom nepooblaščenih oseb do podatkov in prenosov ali izjave tretjih oseb v zvezi z uporabo spletne strani www.bumbar.si. Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani www.bumbar.si  in/ali morebitno izgubo podatkov ne prevzema Lastnik nobene neposredne ali posredne odgovornosti.

5.  Lastnik ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja, ali za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bila povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skuša Lastnik zagotavljati točnost in ažurnost informacij, ki so izključno informativnega značaja, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Lastnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

6.   Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo www.bumbar.si, niso pod nadzorom Lastnika. Lastnik ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in Lastnik ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

 

Kako je z objavo cen v okviru spletne strani?

Lastnik  lahko spremeni cene, objavljene na spletni strani www.bumbar.si brez dodatnih predhodnih opozoril ali obvestil naključnih obiskovalcev in Uporabnikov. Spremembe cen ne zahtevajo nobenega pojasnila s strani Lastnika.

 

Splošna pravila in pogoji uporabe igralnice Bumbar park

V okviru teh pogojev poslovanja objavljamo tudi Splošna pravila in pogoje uporabe igralnice Bumbar park (v nadaljevanju Pravila), ki so bila sprejeta s strani podjetja Bumbar d.o.o. Maribor, ker nas skrbi za varnost in dobro počutje otrok, ki pridejo v Bumbar park. V skladu s tem prosimo in zahtevamo od staršev in skrbnikov, da skrbno preberejo ta Pravila, se z njimi seznanijo in jih sprejmejo. V nasprotnem primeru ne smete pripeljati vaših ali drugih otrok v Bumbar park. Če pripeljete otroke v Bumbar park smatramo, da ste se seznanili in da ste sprejeli ta Pravila brezpogojno.

Vsebina Pravil je naslednja:

1. Uporaba igralnice Bumbar park oziroma igral v njej je dovoljena izključno otrokom v starosti od dveh (2.) do štirinajstega (14.) leta starosti in sicer v spremstvu najmanj enega oziroma enega izmed staršev ali skrbnikov.

2. Oseba, ki spremlja otroka v igralnici Bumbar park in je zanj odgovorna ter mu dovoli uporabo igral, izjavlja naslednje:

  •  da si je igrala ogledala in jih ocenjuje kot primerna za uporabo s strani otroka, kateremu je dovolila njihovo uporabo
  • s samim vstopom v igralnico Bumbar park oziroma uporabo igral prevzema polno odškodninsko odgovornost za poškodbe ali škodo, ki jo utegne v času uporabe igral otrok povzročiti drugim ali sebi

3. Odrasle osebe se v igralnici ne sme jo zadrževati. Izjema velja za osebe, ki spremljajo otroka, ki uporablja igrala. V primeru, ko igralnico  organizirano uporablja več otrok v okviru rojstnodnevnih ali drugih zabav, so dolžni starši oziroma skrbniki otroka, ki zabavo organizira, zagotoviti prisotnost zadostnega števila odraslih oseb, ki skrbijo za varno uporabo igral.

4. Oseba, ki odgovarja ali v igralnici spremlja otroka s posebnimi potrebami, je dolžna na to dejstvo posebej opozoriti osebje igralnice ter se z njimi posebej  posvetovati o primernosti uporabe zagotovljenih igral. Osebje v igralnici je potrebno seznaniti tudi s kakršnokoli obliko bolezni ali nagnjenosti k bolezni, ki jo lahko povzročijo specifične zvočne ali slikovne frekvence (n.pr.: epilepsija).

5. Igralnica oziroma njeni nosilci (osebje) za osebno garderobo otrok in spremljevalnih odraslih oseb ne prevzemajo odgovornosti.

6. Uporaba neustrezne obutve ali nogavic lahko botruje poškodbam, zaradi česar so otroci dolžni v igralnici uporabljati copatke z gumijastim podplatom, ki jih prinesejo s seboj ali kupijo v sprejemnici igralnice.

7. Vnašanje hrane ali pijač v igralnici je dovoljeno samo z izrecnim dovoljenjem sprejemne osebe, pred vstopom v igralnico pa so otroci dolžni zavreči žvečilke in bombone.

8. Oseba, ki otroku dovoli uporabo igral, izjavlja, da je seznanjena z video nadzorom celotne igralnice in z njim soglaša.

9. Oseba, ki otroku dovoli uporabo igral, izjavlja, da je otroka seznanila z dolžnostjo varovanja reda in čistoče.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje ter seznanitev in sprejetje teh Pravil.

Maribor, dne 14.02.2014