Pravno obvestilo o avtorskih pravicah

Vsebina in oblika spletne strani www.bumbar.si  sta izključno lastništvo podjetja Bumbar d.o.o. Maribor. Prav tako je podjetje Bumbar d.o.o. Maribor izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki predstavljajo vsebino in strukturo spletne strani www.bumbar.si.  Pri tem ni bistveno, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo z izjemo pisnega in slikovnega materiala tudi načrt spletne strani oziroma struktura sistema spletne strani s vključeno računalniško izdelavo. V tem smislu se uporabljajo v celoti za spletno stran www.bumbar.si  določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter vse nadaljnje spremembe, čeprav ne bodo posebej navedene na spletni strani www.bumbar.si  (Uradni list Republike Slovenije, št.16/2007; v nadaljevanju ZASP-UPB3).

 

Ne glede na zgoraj navedeno določilo je lastnik avtorskih pravic za vsebino, objavljeno na spletnih straneh www.bumbar.si, podjetje, ki je to vsebino pripravilo, če to ni bilo podjetje Bumbar d.o.o. Maribor.

 

V skladu z določili ZASP-UPB3 ni dovoljeno izkoriščanje avtorskega dela, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja in distribuiranja avtorskega dela. Izjemoma je reproduciranje  lahko dovoljeno, a izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo obvezno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, objava, prenos, ipd.) mora biti kot vir reproduciranega materiala navedeno podjetje Bumbar d.o.o. Maribor. Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z ZASP-UPB3.