Izjava o zagotavljanju primernosti vsebine

Spletna stran podjetja Bumbar d.o.o.Maribor www.bumbar.si je namenjena v prvi vrsti otrokom in staršem oziroma skrbnikom. Izjavljamo, da na spletni strani www.bumbar.si niso objavljene nobene vsebine, tako slikovni kot drugi material, ki ne bi bil primeren za otroke.

 

Prav tako izjavljamo, da nobena vsebina, objavljena na spletni strani, ne spodbuja nobene oblike nestrpnosti ali komunikacije, ki pomeni grožnje, ponižanje, žaljivost in podobne oblike komunikacije. Prav tako ne objavljamo vsebin, ki bi pomenile propagiranje vsebin ali dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo ali javnim redom in moralo.