Spretnostne naprave

BB 71Kaj so le to spretnostne naprave? Vsa manjša igrala, ki spodbujajo določene gibalno motorične in tudi duševne sposobnosti otroka. Ker jih otroci velikokrat igrajo v parih ali manjših skupinah, v njih spodbujajo še socialne sposobnosti kot je druženje z drugimi, humor, vživljanje v položaj drugega človeka (empatija). A predvsem so NORO zabavne te naprave. Zopet - če ne verjamete nam, vprašajte svoje Bumbarje in Bumbarke. 

Kaj je vse tukaj?

BB 68Najprej košarka in ročni nogomet.

Nato zračni hokej. Zelo zabavna zadeva.

Gugalniki in žerjavi.

Seveda video igrice.

In še bi se našlo marsikaj. A bolje, da slike povedo same. Boste vsaj videli, kako so Bumbarji in Bumbarke "čisto padli noter".

Ppsssttt, da jih ne zmotimo...

BB 24

 BB 23