Bumbar o sebi

Bumbar d.o.o. Maribor je relativno mlado podjetje, a imamo veliko izkušenj na področju priprave različnih prireditev za otroke. Ravno otroci so tisti, katerim smo namenili vso svojo pozornost. Predvsem otroški zabavi, igri in sprostitvi. Menimo namreč, da otroke danes preveč obremenjujemo, preveč zapolnimo ves njihov dan z načrtovanimi obveznostmi. Preveč je ciljne usmerjenosti pri vzgoji otrok in spodbujanja tekmovalnosti za vsako ceno. A otroci so vendarle predvsem otroci. Potrebujejo čas samo zase. Za množico tistih drobnih stvari, ki v njih vzbujajo domišljijo, jih povezujejo v igri z drugimi otroci ter jih na ta način socializirajo na otroku prijazen način.

 

Zakaj Bumbar in zakaj Bumbar park?

Tudi, če kaj ušpičijo, so otroci vedno samo otroci! »Kakšen Bumbar sem«, morda porečejo. Zato BUMBAR. Bumbar kot vsak otrok, ki si želi zabave, igre in druženja s prijatelji. Vse otroške, majhne neumnosti gradijo v njih pot, po kateri bodo znali stopiti, kadar v življenju ne bo vse tako, kot bi pričakovali. Zato BUMBAR PARK kot dom našega Bumbarja, kamor lahko pridejo njegovi prijatelji in se z njim igrajo in zabavajo. A tako, da lahko starši brezskrbno, za nekaj drobnih trenutkov v dnevu, pozabijo na vse starševske obveznosti, saj je njihov otrok v varnih, dobrih rokah in se igra, smeji in zabava. Je kaj lepšega, kot obraz srečnega otroka?

 

Kako načrtujemo aktivnosti v Bumbar parku?

Bumbar park je mesto, kjer dobi otroška domišljija krila, mesto najboljše, najbolj nore zabave za otroke. Tako smo razmišljali, ko smo načrtovali Bumbar park. Celoten objekt Bumbar park je zasnovan na način, da daje otrokom veliko prostora za razigrano druženje in hkrati zagotavlja varno otroško igro. Varnost otrok in brezskrbnost staršev upoštevamo pri izvajanju vseh dejavnosti v Bumbar parku.

 

A hkrati je Bumbar park mesto, ki ponuja otrokom prilagojene dogodke za zabavo, igro, druženje, prebujanje otroške domišljije in ustvarjalnosti. Zato so dogodki za otroke vodeni in načrtovani na način, da se jih lahko udeleži večje število otrok, da so prilagojeni letnim časom, pokrivajo različna interesna področja in aktivnosti, a hkrati združujejo igro, zabavo, gibanje, učenje in varnost. Oblikovani so na način, da so udeleženci v njih lahko samo otroci ali so udeleženci v njih celotne družine (povezovanje družine).

 

Dogodki pripomorejo k razvoju različnih sposobnosti pri otroku, kar je  koristno zanj  in za njegov razvoj.

  

Predvsem gre za:

  • motorične sposobnosti (sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov oziroma sposobnost za regulacijo energije in za regulacijo gibanja), kamor sodijo gibljivost, koordinacija, preciznost in ravnotežje.
  • psihične sposobnosti (duševne sposobnosti, ki so čutno zaznavne in umske):  ustvarjalnost, logično razmišljanje, inteligenca, jezik in sporazumevanje
  • socialne sposobnosti: gre za razvoj sporazumevanja ali verbalne in neverbalne komunikacije z drugimi, humorja, vživljanja v druge ljudi ali empatije, čustvene inteligence