Kolikšna je normalna telesna temperatura človeka?

Bumbar, ali veš? Človek in živali imamo določeno telesno temperaturo.  Človek sodi med toplokrvne organizme s stalno telesno temperaturo. Določene živali nimajo stalne telesne temperature, temveč je ta odvisna od temperature v okolju. Pri zdravem človeku znaša normalna telesna temperatura med 35,8 in 37,2 °C. Temperatura nad 40 °C je lahko že smrtno nevarna. Zgornja meja preživetja znaša 42,8 °C, spodnja pa 27 °C.