Kako rečemo Bumbarju, ki hodi v osnovno in srednjo šolo in kako »ta velikim« na faksu?

Bumbar, ali veš? Bumbar, ki hodi v osnovno šolo, je učenec. V srednji smo že dijaki. Čisto na koncu srednje šole smo maturanti, saj nas čaka zadnji preizkus pred koncem srednje šole. To je matura ali zrelostni izpit. Če pridemo na univerzo oziroma visoko šolo, smo študenti